Met ingang van 15-09-2009 valt stukadoorswerkzaamheden aan woonhuizen ouder dan twee jaar onder het lage BTW-tarief. Tot nu toe was dat voorbehouden aan woningen ouder dan vijftien jaar. U kunt dus enorm veel geld besparen!

Laag BTW Tarief
Het BTW-tarief voor stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd naar 6%. Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor stukadoorswerk aan woningen jonger dan 2 jaar, of voor stukadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.


 

Particuliere woningen
Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder.

Stukadoorswerk
Bij stukadoorswerk gaat het om de volgende werkzaamheden:

Ouderdomsverklaring
In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dat 15 jaar. Het stukadoorsbedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren. Zo’n ouderdomsverklaring vindt u hier [175 KB].